Szkoła Podstawowa

im. Larysy Ewy Krause

Dąbrowa 55
76-004 Sianów
Tel/fax. (094) 314-96-30
E-mail: spdabrowa@sianow.pl
Thursday 21. January 2021
Name-day: Agnieszki, Jarosława and Nory

P 9080005