Szkoła Podstawowa

im. Larysy Ewy Krause

Dąbrowa 55
76-004 Sianów
Tel/fax. (094) 314-96-30
E-mail: spdabrowa@sianow.pl
Friday 1. July 2022
Name-day: Bogusza, Haliny and Mariana

Pracownicy szkoły

Kadra Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Dąbrowie:
Maria Ignatowicz: dyrektor szkoły, nauczycielka biologii i chemii 
Sylwia Bagińska-Kijek: nauczycielka języka polskiego i historii 
Dorota Szymańska: nauczycielka informatyki i nauczycielka wychowania fizycznego 
Jolanta Sas: nauczyciel języka polskiego i historii
Anna Baranowska: nauczycielka religii 
Małgorzata Pikulik: nauczycielka matematyki 
Beata Krysztofiak-Wasilewska: nauczycielka geografii i przyrody, nauczyciel biblioteki
Jolanta Lemankiewicz: nauczycielka języka niemieckiego, wychowawca w świetlicy szkolnej i logopeda
Anetta Rzedzicka: nauczycielka języka angielskiego
Andrzej Wrzesiński: nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa 
Sebastian Wroński: nauczyciel wychowania fizycznego i techniki 

Włodzimierz Zimnowłocki: nauczyciel fizyki, muzyki i zajęć artystycznych

Jolanta Prokopiak Sala: wychowawca w klasie "0"

Iwona Rygielska: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Małgorzata Thiel-Barańska : nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Beata Dorębska: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciel języka angielskiego w oddziałach przedszkolnych i w klasach I-II 


Pracownicy obsługi :
Renata Rogala: dbałość o czystość w szkole
Mariola Kubiak: dbałość o czystość w szkole
Izabela Speiser: przygotowanie obiadów w szkole
Feliks Borzęcki: woźny i konserwator
Anna Fedorowska: pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym dla dzieci 3-letnich i 4-letnich

Karolina Pietrzak: pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym dla dzieci 5-letnich i 6-letnich

Ewelina Apanel: pomoc administracyjna  i intendent
Dorota Smukała: kierownik gospodarczy