Szkoła Podstawowa

im. Larysy Ewy Krause

Dąbrowa 55
76-004 Sianów
Tel/fax. (094) 314-96-30
E-mail: spdabrowa@sianow.pl
Sunday 12. July 2020
Name-day: Brunona, Jana and Wery

Necio, Sieciaki i Fejsmen opanowali szkołę