Szkoła Podstawowa

im. Larysy Ewy Krause

Dąbrowa 55
76-004 Sianów
Tel/fax. (094) 314-96-30
E-mail: spdabrowa@sianow.pl
Friday 1. July 2022
Name-day: Bogusza, Haliny and Mariana

E-portfolio na blogu

Każdego roku szkolnego gimnazjaliści przystępują do realizacji projektu edukacyjnego. Grupa projektowa w składzie: Patryk Seweryn - lider, Paulina Szmajdziak, Milena Popławska oraz Patryk Sławski wykonała projekt pod tytułem "Czy e-portfoilo jest dobrym sposobem na promowanie siebie i swoich osiągnięć?"

Uczniowie musieli utworzyć bloga i umieszczać na nim informacje o swoich osiągnięciach, a także przekazywać informacje zwrotne do prac pozostałych członków grupy. Projekt wymagał nie tylko  pracowitości, ale również kreatywności, aktywności, systematyczności i oryginalności.  Okazało się, że nie jest łatwo zaprezentować swoje osiągnięcia innym ludziom.

Czy dla gimnazjalistów projekt okazał się trudny? Oceńcie sami.

Zapraszamy do obejrzenia prac projektowych:

Patryk Seweryn

Paulina Szmajdziak

Milena Popławska

Patryk Sławski

blogi

Dąbrowa, 29 maja 2016 roku

tekst: Dorota Szymańska

Załącznik: