Szkoła Podstawowa

im. Larysy Ewy Krause

Dąbrowa 55
76-004 Sianów
Tel/fax. (094) 314-96-30
E-mail: spdabrowa@sianow.pl
Saturday 6. June 2020
Name-day: Laury, Laurentego and Nory

Królestwo gier drewnianych zdobyte!