Szkoła Podstawowa

im. Larysy Ewy Krause

Dąbrowa 55
76-004 Sianów
Tel/fax. (094) 314-96-30
E-mail: spdabrowa@sianow.pl
Tuesday 5. July 2022
Name-day: Antoniego, Bartłomieja and Karoliny

Piotr Banaś i Jakub Szmajdziński najlepsi!

Znamy wyniki XI Międzynarodowego Konkursu Informatycznego "BÓBR". W tegorocznej edycji wzięło udział dziesięcioro uczniów z naszej szkoły.

Pytania konkursowe związane były z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu sytuacji problemowych. Niektóre zadania dotyczyły budowy komputerów i oprogramowania użytkowego, inne związane były z kulturą i językiem. Wiele pytań umożliwiło uczniom wykazanie się umiejętnością algorytmicznego myślenia. W teście, składającym się z 24. pytań należało wybrać jedną poprawną odpowiedź spośród czterech możliwych lub wykonać inne czynności, o których jest mowa w zadaniu.

Punkty dla uczniów naliczane były według następujących reguł:

  • na starcie uczeń otrzymał 24 punkty,
  • za poprawną odpowiedź uczeń otrzymał 3, 4 lub 5 pkt, w zależności od stopnia trudności pytania,
  • za brak odpowiedzi uczeń otrzymał 0 pkt,
  • za błędną odpowiedź uczeń otrzymał –0,75, –1 lub –1,25 pkt, w zależności od stopnia trudności pytania,
  • maksymalna liczba punktów to 120.

W kategorii Benjamin (klasy IV-VI szkoły podstawowej) największą liczbę punktów uzyskał Jakub Szmajdziński - 72,5 punktu. Kolejne osoby uzyskały następującą ilość punktów: Karolina Rudzka - 38,75pkt, Aleksandra Speiser - 31,25 pkt, Oliwia Rydzyńska - 27.5 pkt, Klaudia Brzezińska - 26,25 pkt, Anna Czarnecka - 21,25 pkt, Katarzyna Hutman - 20,0 pkt.


Szkoła Podstawowa


W kategorii Junior (klasy I-III gimnazjum) największą liczbę punktów uzyskał Piotr Banaś - 77 punktów. Kolejne osoby uzyskały następującą ilość punktów: Dagmara Petrus - 46,5 pkt, Maciej Wojciechowski - 42,5pkt.


Gimnazjum      Gimnazjum


Gratulujemy!

Dąbrowa, dnia 10 stycznia 2017 roku

tekst/foto: Dorota Szymańska

Załącznik: