Zespół Szkół
Szkoła Podstawowa i
Gimnazjum

Dąbrowa 55
76-004 Sianów
Tel/fax. (094) 314-96-30
E-mail: spdabrowa@sianow.pl

Thursday 19. September 2019
Name-day: Januarego, Konstancji and Leopolda

Informacja w sprawie strajku pracowników

Informuję, że w wyniku referendum, które odbyło się w naszej szkole 96,1% pracowników opowiedziało się za przystąpieniem do ogólnopolskiego strajku nauczycieli i pracowników niepedagogicznych od dnia 8 kwietnia 2019 r. (do odwołania).

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zapewnienie w tym czasie opieki swoim dzieciom i w miarę możliwości nieprzysyłanie ich do szkoły  i oddziałów przedszkolnych

Informuję także, że istnieją następujące prawne rozwiązania w przypadku braku możliwości zapewnienia opieki dzieciom:

  1. Druk ZUS Z-15A dodatkowa opieka (60 dni w ciągu roku) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia15 maja 1996 r. wraz oświadczeniem rodzica dla pracodawcy o zamknięciu szkoły z powodu strajku;
  2. Art. 188 kp – opieka nad dzieckiem;
  3. Urlop na żądanie.

 

Serdecznie proszę o wyrozumiałość w związku z zaistniałą sytuacją. Jeśli sytuacja się zmieni natychmiast Państwa poinformujemy poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym.

 

Z poważaniem

 

Maria Ignatowicz

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie