Szkoła Podstawowa

im. Larysy Ewy Krause

Dąbrowa 55
76-004 Sianów
Tel/fax. (094) 314-96-30
E-mail: spdabrowa@sianow.pl
Piątek 1. Lipca 2022
Imieniny: Bogusza, Haliny i Mariana

Graj z TIK?-TAK!

Zapraszamy wszystkich chętnych - uczniów, rodziców i nauczycieli - do sprawdzenia swoich kompetencji i umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz informatyki. Jak to zrobić?

Z okazji 35-lecia Polskie Towarzystwo Informatyczne zorganizowało Ogólnopolski Test Informatyczny. Celem OTI jest popularyzacja dziedzin IT i możliwość sprawdzenia swojej wiedzy. Udział w teście jest dobrowolny i bezpłatny. Test jest aktywny on-line od 16 do 22 maja 2016 roku.

Przystępując do rozwiązania testu uczestnik może wybrać poziom trudności testu:

- podstawowy (e-Obywatel),

- rozszerzony,

- zaawansowany.

W trakcie testu wylosowanych zostanie 50 pytań, na które uczestnik może odpowiadać w czasie nie dłuższym niż 7 minut. Pytania w formie tekstowej i/lub graficznej zawierają 4 możliwe odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt.

Kategorie tematyczne pytań:

- podstawy obsługi komputera,

- internet, bezpieczeństwo w sieci,

- aplikacje biurowe (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, grafika prezentacyjna), bazy danych,

- algorytmika i programistyczne rozwiązywanie problemów,

- komunikacja,

- multimedia.

Test na każdym poziomie można rozwiązać tylko jeden raz. Rezultatem wykonania testu jest informacja o osiągniętym wyniku oraz dyplom generowany automatycznie w formie pliku pdf.

Zapraszamy do zabawy z TIK?-TAKiem!


tik-tak

Dąbrowa, 17 maja 2016r.

tekst: Dorota Szymańska

źródło: tik-tak.eecdl.pl

Załącznik: